Privatpraktiserende Fysioterapeuters ForbundPrivatpraktiserende-Fysioterapeuters-Forbund-220x8

Takster for fysioterapi fra 1. juli 2014

For Fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen.


NR

Behandling
Honor-
takst
Refusjons-
takst
Pasienters
egenandel
A1aUndersøkelse, inntil 30 min.251,-96,-155,-
A1cUndersøkelse, ut over 30 min.88,-88,-0,-
A1dUnersøkelse ved spesialist, inntil 30 min.333,-178,-155,-
A1fUndersøkelse ved spesialist, ut over 30    min.120,-120,-0,-
     
A1gTillegg ved undersøkelse individuell plan/tverrfaglig utredning.50,-50,-0,-
A1hTillegg for undersøkelse hos manuellterapeut.62,-62,-0,-
     
A2aØvelsesbehandling /bløtvevsbehandling / massasje i 20 min.112,-33,-79,-
A2bØvelsesbehandling /bløtvevsbehandling / massasje i 30 min.171,-49,-122,-
A2cØvelsesbehandling /bløtvevsbehandling / massasje i 40 min.226,-70,-156,-
A2eØvelsesbehandling /bløtvevsbehandling / massasje i 60 min.388,-178,-210,-
A2fØvelsesbehandling /bløtvevsbehandling / massasje i 90 min.581,-307,-274,-
     
 A2gTillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi. 10,-10,-0,-
 A2k Kompetansetillegg, spesialist41,-41,-0,-
     
 A7Tradisjonsbehandling i benk eller slynge for rygg eller nakke. 54,-0,-54,-
     
 A8aManuell terapi 236,-91,-145,-
 A8bTillegg for behandling ut over 20 min. per påbegynte 10. min99,-46,-53,-
     
 A9aPsykomotorisk fysioterapi173,-83,-90,-
 A9bTillegg for behandling ut over 20 min. per påbegynte 10. min.86,-55,-31,-
 A10Veiledet trening, minst 30 min.30,-30,-0,-
     
 A11Elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge eller laser. 54,-2,-52,-

B20Medisinske bad45,-0,-45,-
B21Varme-/kuldepakninger10,-0,-10,-
B22Aktiv oppvarming19,-0,-19,-

C33Øvelsesbehandling i grupper med inntil 4 barn under 12 år, i 60 min.235,-235,-0,-
C34aGruppebehandling i 30 min (1-5 personer)66,-15,-51,-
C34bGruppebehandling i 30 min (6-10 personer)51,-0,-51,-
C34cGruppebehandling i 60 min (1-5 personer)123,-35,-88,-
C34dGruppebehandling i 60 min (6-10 personer)88,-0,-88,-
C34eGruppebehandling i 90 min (1-5 personer)180,-55,-125,-
C34fGruppebehandling i 90 min (6-10 personer)125,-0,-125,-
C34gTillegg for behandling i basseng, per pasient32,-13,-19,-
  
D40Tillegg undersøkelse / behandling for pasient over 80 år / rullestolbruker17,-17,-17,-

E50aMøtegodtgjørelse med reisetid inntil 30 min.247,-247,-0,-
E50bMøtegodtgjørelse med reisetid ut over 30 min.247,-247,-0,-
E51aTelefonsamtale/skriftlig kommunikasjon65,-65,-0,-
E51bSkriving av epikrise/tilbakemelding til henvisende behandler uten samtidig undersøkelse/behandling130,-130,-0,-
E51cSkriving av henvisning/rekvisisjoner uten samtidig undersøkelse/behandling. Kan ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser.
130,-

130,-

0,-
E52Nødvendig samtale med pårørende/foresatte112,-112,-0,-

F1Tillegg ved behandling i pasienters hjem87,-87,-0,-
F21Hjemmebehandling: reise per km med bil motorsykkel eller tog7,-7,-0,-
F22Reise med annet transportmiddel, hver påbegynte halvtime57,-57,-0,-
F23Hjemmebehandling:fast skysstillegg56,-56,-0,-
"Takstplakaten" er et forenklet utdrag fra "forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi" og MÅ brukes sammen med denne.